Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services

HRM Specifiek

HRM aanvullend omvat specifieke en vaak specialistische activiteiten en/of instrumenten die binnen het HRM werkveld kunnen worden ingezet. HRM Aanvullend maakt het ‘one-stop-shop-service pakket van More Focus HRM Services compleet. Het brede netwerk aan professionals stelt More Focus HRM Services in staat om de specifieke vraagstukken desgewenst te verbinden aan toegewijde en toegeruste specialisten.

HRM Aanvullend kent de volgende diensten:

 • Training; hierbij kunt u denken aan trainingen op het gebied van leidinggeven, communicatie vaardigheden. Maar ook teambuildings bijeenkomsten voor managementleden, leidinggevenden of afdelingen. Gerelateerd aan trainingen wordt ook vaak leiding gegeven aan studiedagen voor specifieke afdelingen of gerelateerd aan specifieke thema’s.
  More Focus HRM Services werkt met trainers die zijn toegerust enerzijds op de verschillende thema’s of vraagstukken waarvoor de training op teambuilding wordt ingezet.

 • Coaching; coaching wordt ingezet voor mensen binnen alle geledingen van de organisatie met professionele of persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Coaching behelst in onze visie een wijze van werken, begeleiden en gesprekspartner zijn voor het betreffende individu, zodat hij/zij zelf in staat is te werken aan (verbeterd)effectief gedrag. Coaching heeft alles van doen met het doormaken van (persoonlijke) veranderingen in denken en doen, waarbij het individu aan zet blijft om dit concreet gestalte te geven.
  More Focus HRM Services werkt met enkele specialisten op dit vlak. Coaching blijft wat ons betreft een specialisme op basis van kennis en vaardigheden, verkregen door opleiding en ervaring, op basis waarvan wij onze coaches selecteren.

 • Werving & selectie; of recruitment zoals we het ook noemen. Dit middel zetten we doorgaans in voor het zoeken van geschikte kandidaten ten behoeve van specifiekere functies, die qua complexiteit of niveau om een adequate en kwalitatieve aanpak vragen. In een steeds krappere arbeidsmarkt een goed bureau het instrument zijn om in contact te komen met de juiste personen. Mits, zoals gezegd, u het goede bureau hiervoor inzet. Ten overvloeden vermelden wij dat ons netwerk nadrukkelijk een groot aantal relaties en kontakten kent met P&O professionals. Specifieke recruitment opdrachten t.b.v. een P&O functie kunnen wij dus prima oppakken.
  More Focus HRM Services werkt daarnaast met een aantal bureaus die op basis van eigen ervaringen bij eerdere opdrachten zijn geselecteerd. Garantie op succes is niet te geven, maar we streven wel naar het minimaliseren van de mismatch, ook als het gaat om de keuze van het bureau.

 • Organisatie advies; hierbij kunt u denken aan specifiek advies op het gebied van het wijzingen, aanpassen of ontwikkelen van (delen) van de organisatiestructuur of organisatiecultuur. Vanuit de HRM rol kan hier prima invulling aan worden gegeven, dit laat onverlet dat de inhoudelijkheid of de context van de vraagstukken daadwerkelijk specialistische kennis vergen. In dit gevallen is het raadzaam een organisatie adviseur in te zetten.
  More Focus HRM Services werkt met enkele specialisten op dit vlak die u behulpzaam kunnen zijn bij specifieke vraagstukken.

 • Assessments; dit soort onderzoeken zijn vaak gekoppeld aan werving & selectieprocessen en dienen zo als hulpmiddel om tot een keuze van de juiste kandidaat te kunnen komen. Daarnaast worden assessement onderzoeken ook ingezet ten behoeve van specifieke individuele loopbaanontwikkelings vraagstukken binnen organisaties. Op deze wijze worden u handvaten aangereikt om op basis van de testresultaten uw organisatiedoelen af te stemmen op de individuele talenten en ambities.
  More Focus HRM Services werkt samen met een aantal gespecialiseerde adviesbureaus die zorg dragen voor een persoonlijke maar ook adequate service, toegespitst op uw behoefte.

 • Outplacement; een instrument wat ingezet kan worden bij het ontslag van medewerk(st)ers. Uw medewerk(st)er wordt d.m.v. intensieve begeleiding ondersteunt om een nieuwe werkkring te vinden. Deze intensieve begeleiding bestaat doorgaans uit het verwerken van het ontslag of verlaten van de organisatie (soms na een jarenlang dienstverband), het trainen van sollicitatievaardigheden, begeleiden bij het opstellen van brieven, opbouwen van netwerken etc. Daarnaast concrete coaching bij het voeren van de gesprekken. Dit alles erop gericht om de medewerk(st)er te ondersteunen bij het vinden van een passende nieuwe baan.
  More Focus HRM Services verzorgt zelf outplacement op maat of is in staat uw vragen te verbinden aan kwalitatieve partijen.

 • Mediation; een instrument dat kan worden ingezet als conflicten binnen de bestaande kaders en lijnen niet meer tot een oplossing komen, maar juridische interventie nu ook niet direct voor de hand ligt of gewenst is. Mediation kan alleen geboden worden door gecertificeerde professionals.
  More Focus HRM Services werkt samen met gecertificeerde mediators.
NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl