Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services

HRM Projecten

HRM Projecten lijken in aanvang wellicht veel op HRM Interim. Echter HRM Projecten zijn opdrachten die vaak een specifiek inhoudelijk aandachtsgebied kennen.
Hierbij kunt u denken aan:

  • het begeleiden en uitvoeren van een functiewaarderingstraject (beschrijven en waarderen van functies);
  • het ontwikkelen van gespreksmethodieken en systemen (beoordelings- en functionerings-gesprekken);
  • het ontwikkelen van salarishuizen en beloningssystematieken;
  • het schrijven van uw bedrijfsreglement of handboek;
  • het checken van uw contracten op juistheid en juridische houdbaarheid;
  • het begeleiden van reorganisaties (onderhandelen met bonden, opstellen sociaal plan etc.);
  • het begeleiden van veranderingstrajecten (cultuur etc.);
  • etc. etc.

HRM Projecten wordt vaak ingezet aanvullend op bestaande HRM of P&O afdelingen. Projecten vragen nu eenmaal veel tijd en soms specifieke kennis. Bovendien is het tijdspad om een project te realiseren doorgaans ambitieus ingezet hetgeen op gespannen voet staat met alle andere activiteiten en verantwoordelijkheden die de HRM afdeling binnen uw organisatie heeft.
De professional van HRM Projecten heeft het voordeel dat hij/zij zich kan focussen op het project en de tijdsbesteding kan afstemmen op de tijdsplanning. Daarnaast kan de aanwezige kennis, gerela-teerd aan het project leiden tot effectievere inzet. Verder is de professional gewent te werken op projectmatige wijze en derhalve met deadlines.

HRM Projecten zijn het vaak opdrachten met een vooraf vastgestelde periode van inzet. Er wordt derhave ook gewerkt op basis van een werkplan gekoppeld aan een tijdspad zodat u zicht heeft en blijft houden op de voortgang. Periodieke terugkoppeling van die voortgang behoort dan ook tot vaste afspraak.

Evenals bij HRM Interim wordt bij het vaststellen van een HRM Project opdracht via More Focus HRM Services zorgvuldige beoordeeld welke eisen de inhoudelijkheid van de opdracht stelt aan degene die wordt voorgesteld om het project uit te voeren.

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl