Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Bovengemiddelde groei Nederlandse economie

Volgens de vandaag gepresenteerde Macro Economische Verkenning 2008 van het CPB presenteert de Nederlandse economis zich met  een geraamde groei van 2,75% dit jaar en 2,5% komend jaar, zich al drie jaren op rij boventrendmatig. De economische ontwikkeling in Nederland volgt de Europese ontwikkeling op de voet. Bij de neerwaartse risico's moet vooral de recente onrust op de financiële markten worden genoemd. De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op, met opwaartse druk op de contractloonstijging als gevolg. De koopkracht neemt komend jaar in doorsnee niet of nauwelijks toe.

Toenemende spanning op de arbeidsmarkt
In navolging van de gunstige productieontwikkeling en de hoge winstgevendheid neemt dit jaar de werkgelegenheid naar verwachting met 2,25% toe (140 000 arbeidsjaren). Hierdoor neemt de krapte op de arbeidsmarkt, die onder andere tot uiting komt in de hoge vacaturegraad, verder toe. Vooral de groei van het aantal zelfstandigen is dit jaar opmerkelijk. Vorig jaar groeide dit aantal al met 4%, het hoogste groeicijfer in 50 jaar, terwijl het aantal zelfstandigen in 2007 naar verwachting met 5,75% toeneemt. Hoewel de gunstige arbeidsmarktsituatie vooral dit jaar veel mensen aanmoedigt zich aan te bieden op de arbeidsmarkt, blijft de stijging van het arbeidsaanbod achter bij de vraag. Hierdoor daalt de werkloosheid naar gemiddeld 4,5% van de beroepsbevolking in 2007. Komend jaar vlakt de werkgelegenheidsstijging af tot 1%. Dit is ook in dat jaar meer dan de groei van de beroepsbevolking, zodat de werkloosheid daalt tot gemiddeld 310 000 personen ofwel 4%

Versnellende loonstijging verwacht
De contractloonstijging versnelt van 1,75% dit jaar naar 3,25% volgend jaar. De hogere contractloonstijging komt deels voort uit de hogere inflatie, maar vooral door de opgelopen spanning op de arbeidsmarkt. Naast hogere contractlonen leidt ook de hogere bijdrage voor ziektekosten tot fors hogere loonkosten voor werkgevers. Neemt naar verwachting dit jaar de loonsom per werknemer in de marktsector toe met 2,25%, voor komend jaar wordt een stijging met 4,5% voorzien. De inflatie loopt in de raming geleidelijk op, tot 2% volgend jaar, voornamelijk door stijgende arbeidskosten, hogere energieprijzen en hogere productgebonden belastingen.NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl