Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Belangrijke wijzingen uit de miljoenennota:

  • Uw loonkosten gaan omhoog want de werkgeverspremie voor de WW wordt verhoogd van 4,4% naar 4,8%. De WW-premie voor werknemers zal juist worden verlaagd van 3,85% naar 3,5%. In 2009 wordt die laatste premie zelfs helemaal verlaagd tot nul. De totale WW-premie komt voor 2008 op 8,3%. 
  • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd met 0,05% naar in totaal 33,60%. In de tweede schijf stijgt het percentage echter met 0,45% naar in totaal 41,85%. De derde en de vierde schijf blijven met respectievelijk 42% en 52% ongewijzigd. De premie volksverzekeringen blijft gelijk. De lengte van de schijven wordt wel weer aangepast: lengte 1e schijf: € 17.579 lengte 2e schijf: € 14.010 lengte 3e schijf: € 22.271 lengte 4e schijf: restant 
  •  De keuzemogelijkheid tussen de loon-in- en de loon-over-methode blijft voor 2008 bestaan. Concreet betekent dit dat u onder voorwaarde van een bestendige gedragslijn loon dat u in januari 2008 uitbetaalt maar dat op 2007 betrekking heeft, nog in de laatste aangifte van 2007 mag verwerken. De werknemer wordt dan geacht het loon op 31 december 2007 te hebben genoten. En loon dat u in andere maanden van 2008 uitbetaalt maar dat betrekking heeft op reeds in 2008 verstreken loontijdvakken, mag u alsnog toerekenen aan de betreffende tijdvakken, waardoor u waarschijnlijk correctieberichten moet indienen. 
  • Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die de enige werknemer van zijn bv is, is per 1 januari niet meer loonheffingsplichtig. Hij moet zijn loon vanaf dat moment elk jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting aangeven. De Belastingdienst gaat elk jaar op 1 januari bepalen of de dga enig werknemer van de bv isof niet. Is dat laatste het geval, dan valt het loon van de dga onder de loonheffing en in de eerste situatie moet zijn loon in de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen.
  • De algemene heffingskorting stijgt in 2008 van € 2.043 naar € 2.074. Verder wordt de arbeidskorting verhoogd van € 1.392 naar € 1.443. De ouderenkorting gaat omhoog van € 380 naar € 486 en de alleenstaande ouderenkorting gaat omlaag van € 571 naar € 555. Verder zal de combinatiekorting dalen van € 149 naar € 112 en de aanvullende combinatiekorting stijgen van € 700 naar € 746. De kinderkorting wordt per 1 januari vervangen door een toeslag

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl