Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Pro forma procedure niet meer noodzakelijk

Als werkgever wordt het gemakkelijker om mensen te kunnen ontslaan, omdat de verwijtsbaarheidstoest voor de werkloosheidswet (WW) vervalt. De nieuwe maatregel gaat definitief in per 1 oktober 2006.

De nieuwe wet voorziet verder in een soepeler toets of werkloosheid de werknemer te verwijten is. Het wordt de werknemer niet langer aangerekend dat hij of zij zich heeft neergelegd bij het ontslag. Het verdient dus de aanbeveling om als werkgever een goede regeling te treffen, op basis waarvan beide partijen kunnen instemmen. Hieruit volgt dan ontslag met wederzijds goedvinden. Wij adviseren u wel om ervoor zorg te dragen dat uw medewerker in dit proces wordt ondersteunt door een advocaat. Daar waar een werknemer hiervoor niet verzekerd is, kunt u overwegen de kosten, vaak in een lum sum bedrag vast te stellen, voor uw rekening te nemen.

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving zijn de zgn. pro forma procedures, die waren bedoeld om de ww-uitkering zoveel mogelijk veilig te stellen, niet meer noodzakelijk.


NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl