Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Per 2009 ook bijtellingspercentage van 20%
voor auto van de zaak

Sinds 1 januari 2008 is het percentage van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak verhoogd van 22% naar 25% van de catalogusprijs. Daarentegen is voor schone en energiezuinige auto’s sinds 2008 een lagere bijtelling van 14% van toepassing. Voorwaarde voor deze lagere bijtelling is dat de CO2 uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per kilometer en voor een benzineauto niet hoger dan 110 gram per kilometer.

Ondanks de ingevoerde differentiatie van de bijtelling, is de stap naar een zeer zuinige auto van de zaak voor veel berijders tot op heden nog te groot gebleken. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal auto’s waarop de bijtelling van 14% kan worden toegepast relatief klein is, wat de keuze beperkt. De staatssecretaris heeft in het kader van een verdere fiscale vergroening daarom aangekondigd dat in het Belastingplan 2009 onder meer een extra bijtellingscategorie zal worden geïntroduceerd. Het percentage van de fiscale bijtelling voor deze ‘tussencategorie’ auto’s zal 20% bedragen en geldt voor benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer en voor dieselauto’s met een CO2 -uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer. Een verdere differentiatie in de bijtelling acht de staatssecretaris vanwege de grotere administratieve lasten en uitvoeringskosten niet wenselijk.

De maximale CO2-uitstootgrenzen voor de lagere bijtellingpercentages zullen daarnaast eens in de vier jaar worden aangescherpt, zodat er een stimulans blijft voor het kiezen van energiezuinigere auto’s. De reden is dat auto’s de komende jaren, mede als gevolg van Europees beleid, gemiddeld steeds zuiniger zullen worden. De aanscherping zal overigens alleen gelden voor auto’s die na de aanscherping op kenteken zijn gezet, zodat wordt voorkomen dat als gevolg van de aanscherping bestaande auto’s mogelijk niet langer voor een lager bijtellingspercentage in aanmerking zouden komen


 NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl