Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Kantonrechtersformule aangepast.

Op 30 oktober 2008, heeft de Kringvan Kantonrechters de zogenaamde Kantonrechtersformule aangepast. Deze formule geldt als uitgangspunt voor het vaststellen
van de hoogte van een ontbindingsvergoeding door de Kantonrechter. In de
Kantonrechtersformule (Vergoeding = A x Bx C) wordt de vergoeding berekend door het
aantal “gewogen” (afgeronde) dienstjaren(factor A) te vermenigvuldigen met het bruto
maandsalaris inclusief vaste loonbestanddelen (factor B) en met een correctiefactor
(factor C).
De belangrijkste wijzigingen, die vermoedelijk met ingang van 1 januari 2009 gaan
gelden, zijn de volgende.

Een andere weging van de dienstjaren
(factor A)

Op dit moment tellen de dienstjaren bij de werkgever tot de leeftijd van 40 jaar voor 1,
van 40 tot 50 jaar voor 1½ en vanaf 50 jaar voor 2. Dit wordt als volgt gewijzigd: de
dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot
55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.

Meer aandacht voor de arbeidsmarktpositie
van de werknemer en de financiële
positie van de werkgever

In de correctiefactor (C-factor) komen de bijzondere omstandigheden van het geval tot
uitdrukking. De C-factor is in beginsel 1(neutraal), wanneer de reden voor beëindiging
van het dienstverband niet aan één van beide partijen verwijtbaar is, niet in de
risicosfeer van een van beide partijen valt en zich verder geen bijzondere omstandigheden
voordoen. In de praktijk schommelt de C-factor meestal tussen 0 (geen vergoeding)
en 2. Voortaan willen de kantonrechters met de C-factor meer aandacht geven aan – met
name – de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de
werkgever: Zo heeft een goed geschoolde werknemer of een werknemer die werkt in een branche met een personeelstekort minder financiële bescherming nodig dan de op deze punten minder fortuinlijke werknemer.  Verder willen de kantonrechters meer dan
tot nog toe rekening houden met de financiële positie van de werkgever, wanneer deze met jaarstukken en onderbouwde prognoses kan aantonen dat een, volgens de neutrale formule berekende, vergoeding voor hem onbetaalbaar is. Hoe de kantonrechters met deze nieuwe
regel in de praktijk zullen omgaan, is nog niet duidelijk.

Meer maatwerk voor werknemers in het
zicht van pensionering

Deze verandering geldt voor de werknemer die vlak voor zijn pensioen staat. Volgens de
huidige formule is de toe te kennen vergoeding in zo’n geval niet hoger dan de verwachte inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. Die aanbeveling is moeilijk werkbaar geworden, omdat werknemers niet noodzakelijkerwijs op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan. In de toekomst zal bij het vaststellen van de vergoeding voor deze werknemers rekening worden gehouden met de leeftijd waarop zij, wanneer de arbeidsovereenkomst niet zou zijn ontbonden, naar verwachting met pensioen zouden zijn gegaan.

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl