Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Het beoordelingsgesprek staat weer voor de deur

In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende een eindbeoordeling aan de medewerker voor zijn prestaties in het afgelopen jaar. Eerder in het jaar zorgen plannings- en functioneringsgesprekken ervoor dat de medewerker en de leidinggevende weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. De medewerker kan hierdoor gericht werken aan de gestelde doelstellingen en de leidinggevende kan de medewerker op een respectvolle manier aanspreken op verbeterpunten en complimenteren met de behaalde resultaten.

Veel organisaties gebruiken dan ook de volgende opzet:


Planningsgesprek

In het planningsgesprek leggen de medewerker en de leidinggevende de doelen voor het komend jaar vast. Door deze wederzijdse verwachtingen duidelijk uit te spreken en op papier te zetten weten beide partijen wat hen te doen staat.

Functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek dient er vervolgens voor om de voortgang tot het behalen van de doelstellingen te bespreken. De medewerker en de leidinggevende kunnen op deze manier op tijd aangeven wat er goed gaat en/of wat beter kan. Hierdoor weet de medewerker of hij/zij op de juiste koers zit bij het behalen van de doelstellingen. De leidinggevende kan de medewerker hierin faciliteren en motiveren.

Beoordelingsgesprek
Het beoordelingsgesprek is vervolgens een logisch gevolg van het plannings- en functioneringsgesprek. De leidinggevende geeft een eindbeoordeling met een cijfer. Deze eindbeoordeling zal door de eerder gevoerde gesprekken voldoen aan de verwachtingen. Het eindresultaat is een win-win situatie én een goede verstandhouding voor allebei!

Het planningsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek op een rij.

 

Planningsgesprek

Functioneringsgesprek

Beoordelingsgesprek

 

 

 

 

Doel

Doelstellingen
vastleggen:
• Prestatiedoelen
• Gedragsdoelen

De voortgang bespreken t.a.v. de doelstellingen:
• Verbeteringspunten en
  oplossingen
• Faciliteren
• Motiveren
 

Evalueren van de
doelstelligen:
• Waarderen
• Verbeterpunten
• Motivatie

Hoofdvraag

Welke doelen gaat de medewerker
komend
jaar halen?

Hoe doet de medewerker
zijn taak/werk? Wat kunnen de medewerker
en de leidinggevende
doen om
dit te verbeteren?
 

Wat heeft de medewerker
gedaan en hoe is dit
verlopen?

 Resultaat

• Commitment over
  doelen
• Duidelijkheid over
  wederzijdse
  verwachtingen
• Concreet actieplan

• Inzicht in verbeterpunten
  (medewerker,
  leidinggevende en
  organisatie)
• Goede relatie tussen
  medewerker en
  leidinggevende
• Motivatie
• Staat los van salaris
• Concreet actieplan
 

• Waardering voor de
  medewerker
• Duidelijkheid over
  verbeterpunten voor
  de medewerker
• Eenrichtingsverkeer
• Er volgt een cijfer +
  salarisbepaling

 Periode

Januari / Februari

Maart / Oktober

 November / December


NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl