Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Onjuistheden in cv reden voor ontslag?

Door: mr. M. Snoeren | redactie HRpraktijk | 28 november 2008

Als werkgever maakt u bij het aannemen van personeel gebruik van het door de sollicitant opgestelde curriculum vitae (cv). Dat u er verstandig aan doet om dit cv te onderzoeken, blijkt uit deze zaak waarin een werknemer onjuistheden had vermeld.
Een werknemer is sinds 1 september 2006 in dienst bij de werkgever. Bij zijn sollicitatie heeft de werknemer aan de werkgever een cv gegeven waarin staat dat hij een heao-diploma in zijn bezit heeft. Nadat er een wisseling van leidinggevenden heeft plaatsgevonden, confronteert de nieuwe leidinggevende de werknemer met zijn onvoldoende functioneren. De leidinggevende heeft vervolgens het cv van de werknemer bestudeerd en komt erachter dat de werknemer heeft gelogen. Hij heeft geen heao-diploma behaald. Hierop vraagt de werkgever aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een dringende reden.
 
Dringende reden
De kantonrechter oordeelt dat in zijn algemeenheid de vermeldingen in een cv met betrekking tot opleiding en werkervaring correct moeten zijn. De vermelding dat een heao-diploma was behaald, is dan ook zonder veel terughoudendheid verwijtbaar aan de werknemer. Het staat volgens de kantonrechter de werkgever te allen tijde vrij om het door de werknemer overgelegde cv aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dat dit pas gedaan is nadat er sprake was van disfunctioneren, is geen reden om aan de resultaten van het onderzoek geen consequenties te verbinden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden en zonder toekenning van een vergoeding.
 
Kantonrechter Amsterdam, 15 september 2008, JAR 2008, 266
 
Misleiding bij de sollicitatie kan tevens een dringende reden zijn voor een ontslag op staande voet (artikel 7:678 lid 2 sub a BW). Onder misleiding wordt verstaan het verschaffen van onjuiste gegevens omtrent opleiding, diploma’s en/of het arbeidsverleden

 


NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl