Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Cao-lonen stegen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg. De cao-loonstijging komt hiermee weer op hetzelfde niveau als in de tweede helft van 2002.In 2008 lag de cao-loonstijging 0,8 procentpunt boven inflatie, die in 2008 uitkwam op 2,5 procent. Dat is twee keer zoveel als in 2007, toen het verschil 0,4 procentpunt was.

Reële koopkracht

Een positief verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie hoeft niet te betekenen dat werknemers er reëel even zoveel in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing. Hierbij speelde in 2008 voor de werknemer vooral de verhoging van de basispremie in de zorg een rol. In de laatste tien jaar lag de stijging van de cao-lonen gemiddeld 0,4 procentpunt boven de inflatie.

Dertiende maand

Bij de cao-sector overheid stegen de lonen met 3,3 procent. De uurlonen exclusief bijzondere beloningen in de sector overheid stegen met 2,1 procent, beduidend minder dan bij de overige sectoren. De bijzondere beloningen stegen daarentegen flink bij de overheid. Dit komt doordat vanaf 2007 in een aantal overheidscao's afspraken zijn gemaakt over de eindejaarsuitkeringen. In een paar jaar tijd worden deze eindejaarsuitkeringen geleidelijk verhoogd zodat uiteindelijk sprake is van een volledige dertiende maand. Bij de twee andere sectoren speelt de verhoging van de bijzondere beloningen een kleinere rol.

Sterkste loonstijging cultuursector 

In 2008 stegen de cao-lonen het meest in de bedrijfstak cultuur en overige dienstverlening (4,2 procent). De horeca had van alle bedrijfstakken de laagste stijging (2,3 procent).

Contractuele loonkosten

In 2008 namen de contractuele loonkosten met 3,9 procent toe. De loonkosten zijn daarmee harder gestegen dan de cao-lonen. Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

 

 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl