Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Bedrijf bepaalt hoogte bonus

De werkgever heeft geen instemming van de ondernemingsraad nodig voor het wijzigen van primaire arbeidsvoorwaarden.

Binnen een bedrijf bestond een regeling op grond waarvan werknemers voor een (maandelijkse) bonus in aanmerking kwamen als zij minstens 75 procent van de vastgestelde targets behaalden. De werkgever besloot deze ondergrens te verhogen tot 85 procent. De ondernemingsraad stelde zich op het standpunt dat de werkgever dit besluit niet zonder instemming van de ondernemingsraad kon nemen en spande daarom een kort geding aan.

De kantonrechter stelt voorop dat een ondernemingsraad op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht heeft bij een wijziging van de systematiek of methodiek van een beloningsregeling. Dat geldt echter niet voor een wijziging die betrekking heeft op de hoogte van de beloning, een primaire arbeidsvoorwaarde. In dit geval gaat het om een wijziging van de criteria waaraan werknemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een extra beloning. Hiermee wordt geen wijziging aangebracht in de beloningssystematiek. Want, net zoals voorheen, blijft ook na de gewijzigde ondergrens de aanspraak op extra beloning afhankelijk van het behalen van een percentage van de targets. Deze wijziging heeft wel directe gevolgen voor de hoogte van de beloning, omdat de betrokken werknemers minder snel in aanmerking komen voor een bonus. De hoogte van de beloning is een echter primaire arbeidsvoorwaarde die aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is onttrokken.

Kantonrechter 's-Gravenhage, 1 december 2008, JAR 2009/6.


 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl