Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Cafetariamodel is prettig voor u én werknemer

Niet iedere werknemer wil dezelfde arbeidsvoorwaarden. Jonge werknemers zonder grote verantwoordelijkheden willen graag een flitsende leasebak, terwijl werknemers met kinderen meer geïnteresseerd zijn in een tegemoetkoming in de kinderopvang. U komt aan de wensen van al uw werknemers tegemoet als u een cafetariasysteem in het leven roept. En ook voor u kan dit voordeel opleveren. Door het uitruilen van arbeidsvoorwaarden binnen een cafetariasysteem kunt u flink op uw loonkosten besparen. Als bruto looncomponenten (zoals loon, winstuitkering, vakantiedagen of vakantiegeld) worden ingeruild voor een onbelaste vergoeding of verstrekking, leidt dat immers tot een verlaging van uw premielasten. Ook de loongerelateerde betalingen - zoals de vakantietoeslag en pensioenbijdrage - kunnen omlaag gaan.
Een cafetariasysteem moet wel aan een aantal eisen voldoen. Enkele belangrijke regels zijn: 

  • U moet een reglement hebben opgesteld. 
  • In principe moet het gaan om afspraken die voor een korte termijn (maximaal één jaar) gelden en dus geen permanent karakter hebben. 
  • Minimaal 75% van de werknemers moet van de regeling gebruik kunnen maken. Daarbij is het niet nodig dat ook echt minimaal 75% van de potentiële deelnemers aan de regeling deelneemt. 
  • Het jaarloon mag door het verruilen van brutoloon niet onder het minimumloon komen. 
  • Iedere fulltime werknemer moet per jaar minstens viermaal zijn werkdagen per week aan vakantie kunnen opnemen. Alleen de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden verruild. 
  • Uw cafetariaregeling mag geen afspraken bevatten die in strijd zijn met de cao of de individuele arbeidsovereenkomst van werknemers.

Bron: checklist personeel 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl