Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Elf eisen aan een bonussysteem

1. Stop met bonus op omzet
Omzet leidt nergens toe als er door alle kortingen geen winstmarge meer aan vast zit. Belonen op geboekte winst is al beter dan alleen op omzet.

2. Maak een bonusmix
Zelfs winst alleen is niet zaligmakend. Denk ook aan langetermijndoelen zoals klanttevredenheid, het binnenhalen van nieuwe klanten en het benaderen van nieuwe markten. Een voorbeeld: een bonussysteem dat bestaat uit verschillende onderdelen: 'harde targets' (onder andere: behaalde omzet, aantal bezochte klanten, aantal bereikte potentiële nieuwe klanten) 'zachte targets' (onder andere: gevolgde opleidingen, betrokkenheid bij het team, verrichte inspanning bij het inwerken van nieuwe collega's), groepsbonus (resultaten die met hele team zijn geboekt; ook secretaresses kunnen hier dus in meedelen) en gedragscorrectie (als medewerkers zich in de ogen van het management niet collegiaal hebben opgesteld, kan er ook weer een bedrag van de bonus afgaan).

3. Stel vast welk gedrag u beloond wilt zien
Wat moeten uw verkopers uitstralen? Hoe moeten ze onderling te werk gaan? Kijk naar uw bedrijf en vindt uit wat nou precies de waarde genereert. Doe dat op elk niveau, van de receptioniste tot de accountmanager. Als u hieruit de belangrijkste twee of drie value drivers heeft gevonden, kunt u voor iedere functie doelen gaan stellen.

4. Zorg voor een systeem dat helder is, makkelijk meetbaar en altijd opvraagbaar
Bonussystemen moeten niet te veel puzzelwerk met zich meebrengen. Voor uzelf niet en ook niet voor uw verkopers. Bovendien moet u het hele jaar door de resultaten op kunnen vragen. Alleen op die manier kunt u sturing geven aan de hand van de verkoopresultaten.

5. Uw verkopers moeten zelf daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen
Als uw verkopen vooral aangejaagd worden door bijvoorbeeld prijsstelling of aanbod, dan kunnen uw verkopers niet zoveel verschil maken. Zorg in dat geval voor een systeem waarin andere onderdelen, zoals klantvriendelijkheid of het aantal proefbestellingen, belangrijker is.

6. Stel redelijke targets
Te hoge targets werken demotiverend ('dat haal ik toch nooit, laat maar zitten') te lage kosten u te veel geld en werken lanterfanten in de hand. Wat redelijke doelen zijn kunt u opmaken uit de verkoopprognoses en de eerder gerealiseerde omzetten.

7. Betrek ook andere werknemers in uw bonusregeling
Een grote maatwerkorder is niet alleen het werk van uw verkopers. Vaak gaan technisch specialisten mee naar de klant, of verricht de binnendienst achter de schermen veel werk om te zorgen voor een geslaagde deal. Hun vakkennis is mede van belang, laat dat ook blijken in uw beloning.

8. Zorg voor een duidelijk reglement
Bonussen, en vooral niet-toegekende bonussen, zijn een belangrijke bron van arbeidsconflicten. Leg alle bepalingen en regels duidelijk vast en laat dat ondertekenen door uw medewerkers. Ga in het reglement ook in op onvoorziene omstandigheden: wat gebeurt er als uw verkopers ziek worden? Wat als ze voor het einde van de targetperiode uit dienst treden?

9. Maak de vorderingen zichtbaar
Mensen hebben competitiedrang en verkopers zeker. Het tonen van ieders verkoopresultaten kan zorgen voor een gezonde onderlinge competitie.

10. Zorg voor een heldere koppeling tussen prestatie en beloning
Ken een bonus dus direct toe na het behalen van een bepaalde target. Maak het bedrag ook niet zomaar over, maar zorg voor enig ceremonieel vertoon. Een bosje bloemen, een borrel met een toespraak: het maakt het behalen van de bonus extra eervol.

11. Voorkom vanzelfsprekendheid
Als uw medewerkers elk jaar in juni en december hun bonus krijgen, stelt iedereen zich erop in en wordt de bonus gewoon een vanzelfsprekende gratificatie. De incentive is in dat geval volkomen verdwenen. Sterker nog: als de bonus eens niet wordt uitgekeerd, voelt iedereen zich bekocht. Zorg dus voor een systeem waarbij het steeds spannend blijft of de bonus gehaald wordt of niet.
 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl