Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Economie groeit 0,6 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,5 procentpunt hoger uit dan de eerste raming in de maand mei. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de productiekant valt vooral de groei van de delfstoffenwinning, financiële instellingen en de overheid hoger uit. Verder is de productie van de bouw opwaarts aangepast, waardoor de forse krimp van deze bedrijfstak iets minder groot is dan eerder geraamd. Aan de bestedingenkant is de krimp van de investeringen iets kleiner. Het handelssaldo goederen is opwaarts aangepast. De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.

Aanhoudende banenkrimp
In het eerste kwartaal van 2010 waren er 156.000 banen minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Dit is een daling van 2 procent. Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening, waar het aantal banen met 106.000 afnam. Vooral het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde. Ook in de industrie, bouw, handel, horeca, transport en financiële instellingen gingen banen verloren. In de zorg en het openbaar bestuur groeide het aantal banen met respectievelijk 45.000 en 18.000. Vergeleken met het vierde kwartaal waren er, rekening houdend met
seizoensinvloeden, 56.000 banen minder. Deze daling van 0,7 procent is fors groter dan in het voorgaande kwartaal en ook groter dan in de voorgaande vier kwartalen. Dit is het vijfde kwartaal op rij met banenverlies. Vooral bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening nam het banenverlies toe in vergelijking met het vierde kwartaal van 2009.

Zakelijke dienstverleners verwachten afname omzet
In juni verwachtten meer ondernemers een afname dan een stijging van de omzet. Het saldo kwam in juni uit op -7, tegen +12 in mei. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname verwachten dan in andere maanden. Seizoenseffecten spelen hierbij mogelijk een rol.

Het oordeel van zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat verslechterde iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de komende drie maanden de personeelssterkte uit te breiden, was in juni even groot als het aantal dat een krimp van de personeelssterkte voorzag. De stemming in de uitzendbranche was net als in mei zeer positief. De ondernemers waren zeer optimistisch over de verwachte ontwikkeling van hun omzet, de toekomstige personeelssterkte en het economisch klimaat.

Producentenvertrouwen iets omlaag
Het producentenvertrouwen is in juni licht gedaald. De indicator kwam uit op -0,7, tegen +0,4 in mei. Begin 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt. Daarna is de stemming van ondernemers in de industrie vrijwel onafgebroken verbeterd. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de voorraden gereed product, de orderpositie en de verwachte productie in de komende drie maanden. Over de voorraden dachten de industriële ondernemers in juni minder positief dan in mei. Hun kijk op de orderpositie veranderde weinig. Zij hadden vaker een negatief dan een positief oordeel over de orderpositie. De stemming over
de toekomstige productie was even optimistisch als in mei. De producenten worden geleidelijk minder pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Ook in juni was de stemming minder negatief dan een maand eerder. Overigens verwachten nog altijd meer ondernemers dat de personeelssterkte in de komende drie maanden afneemt dan dat die toeneemt.

Bron: VNO-NCW

 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl