Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Vierjaarskontrakten voor jongere medewerkers

Amstelveen, 13 juli 2010 - Op 9 juli 2010 is de wet in werking getreden die het mogelijk maakt dat voor jongeren tot 27 jaar pas na vier jaar of na vier contracten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De aanpassing blijft van kracht tot 1 januari 2012. Als op 1 januari 2012 de economische crisis nog aanhoudt, kan deze tijdelijke maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Doel van deze tijdelijke maatregel is om jongeren tot 27 jaar gedurende de huidige economische crisis aan het werk te houden. Nu is het vaak zo dat jongeren na drie opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd worden ontslagen omdat er anders een contract voor onbepaalde tijd zou ontstaan.

Hoe zit het wettelijke gezien met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?
Wettelijk gezien is het niet mogelijk om telkens weer nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. Om werknemers te beschermen bepaalt de wet dat bij meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een gegeven moment een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit gebeurt automatisch in de volgende gevallen:

  • Er is een keten van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en die keten duurt langer dan 36 maanden; 
  • Er is een keten van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de vierde arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Deze wettelijke systematiek blijft voor alle werknemers van 27 jaar en ouder in ieder geval gelden.

Wat wordt er met de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bedoeld?
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tellen mee in een keten van arbeidsovereenkomsten als zij elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan drie maanden.
De keten van arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken als er een onderbreking van meer dan 3 maanden is tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Er start dan een nieuwe keten.

Wat wijzigt er voor jongeren onder de 27 jaar?
Voor jongeren onder de 27 jaar wordt het tijdelijk mogelijk dat pas na vier jaar (48 maanden) of na vier contracten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit betekent dat er voor een jongere tot 27 jaar een vast dienstverband ontstaat bij het vijfde contract voor bepaalde tijd of als de keten langer duurt dan 48 maanden.

Mijn werknemer van 24 jaar zit al in zijn derde contract voor bepaalde tijd, kan ik nu nog een vierde contract voor bepaalde tijd aanbieden?
Dat is inderdaad mogelijk. Deze maatregel geldt ook voor jongeren onder de 27 jaar die bij de inwerkingtreding van de wet – vanaf 9 juli 2010 – in hun eerste, tweede of derde contract zitten. U moet daarbij wel opletten dat de totale lengte van de keten van arbeidsovereenkomsten niet langer duurt van 48 maanden.

Wat gebeurt er als de maatregel, in beginsel per 1 januari 2012, komt de vervallen?
Vanaf dat moment is uitbreiding naar een vierde contract of vierde jaar niet meer mogelijk voor reeds lopende contracten. Voor jongeren die op dat moment in hun vierde contract of vierde jaar zitten kan dit contract nog steeds van rechtswege aflopen.

Wat gebeurt er als werknemer tijdens het vierde contract of tijdens het vierde jaar van het contract 27 wordt?
Dan wordt het contact in een contract voor onbepaalde tijd omgezet. Het is daarom van belang goed te bekijken of werknemer niet tijdens een 4e contract of tijdens een contract in het 4e jaar 27 wordt. Als dat het geval is dan moet u zich goed realiseren wat de gevolgen van het verjaren van uw werknemer zijn.


 

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl