Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Maak goede afspraken over andere werktijden

Er kunnen redenen zijn waarom werknemers hun werktijden willen aanpassen of anders willen indelen. Misschien volgt een werknemer een opleiding waarvoor hij één keer per twee weken een dag naar school moet of wil een werknemer parttime gaan werken om meer bij zijn kinderen te zijn. Als u minder dan tien werknemers in dienst heeft, bent u niet verplicht om zo`n verzoek in te willigen. Een kleine werkgever kan door de andere werktijden soms zwaar in de problemen komen. Het is dan zaak om in overleg met de werknemer naar een oplossing te zoeken.

Heeft u meer dan tien werknemers in dienst, dan is de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) van toepassing. U mag een verzoek om andere werktijden dan in principe niet weigeren, tenzij u daar zwaarwegende bedrijfseconomische bezwaren tegen heeft. Er zijn bijvoorbeeld beroepen waarbij alleen in ploegendiensten kan worden gewerkt en de werktijden volledig op elkaar zijn afgestemd. Een afwijkend arbeidspatroon is dan niet mogelijk. Ook moet het voorstel van de werknemer passen binnen de normen van de Arbeidstijdenwet en moet de werknemer minimaal één jaar in dienst zijn. Andere voorbeelden van zwaarwegende bezwaren:

  • Er ontstaan ernstige technische, financiële of operationele problemen in uw bedrijfsvoering als de functie niet door een fulltimer wordt opgevuld.
  • Een werknemer werkt in het buitenland en het gedeeltelijk vervullen van de vacature in het buitenland stelt u voor grote financiële problemen.
  • U heeft geen personeel om de vrijgekomen uren op te vullen.
  • De werknemer dient zijn verzoek niet op tijd in, terwijl hij weet dat er in uw branche met roosters wordt gewerkt die lang van tevoren worden gemaakt.

De werknemer moet het verzoek ten minste vier maanden vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk bij u indienen. U moet vervolgens uiterlijk één maand voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum laten weten of u het verzoek inwilligt.

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl