Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Vijf tips om dreigend verzuim te herkennen

Ziekteverzuim door stress en burnout is een sluipend proces, waardoor het minder snel zichtbaar is. Omdat klachten en symptomen langzaam opbouwen, merkt u als leidinggevende minder gauw op dat er iets aan de hand is. Als u terug kijkt over een langere periode dan ziet u wel verschil, maar dan is het vaak te laat.

Voor leidinggevenden is het dan ook belangrijk om alert te zijn op symptomen die wijzen op een dreigend ziekteverzuim. Dan kunt u preventief bezig zijn en tijdig ingrijpen. Vaak moet u een medewerker er op wijzen dat er iets aan de hand is, omdat hij/zij het zelf niet in de gaten heeft of ontkent. Daarbij speelt faalangst bij de medewerker ook een belangrijke rol.

Waar moet u op letten?

Als manager kunt u preventief ingrijpen als u symptomen herkent en weet hoe te handelen. Symptomen zijn gemakkelijk te herkennen en als u weet hoe u moet handelen, is veel leed te voorkomen.
Vier dingen waar u op moet letten:

1. Enthousiasme en motivatie nemen af en er is minder plezier in het werk
Het lijkt alsof de medewerker de kantjes er af loopt, terwijl hij/zij vroeger zo gemotiveerd was.

2. Steeds vaker te laat komen, steeds vaker ziek melden
Vaak ziet u dat een medewerker zich langzaam terugtrekken uit het team en steeds meer alleen gaan werken.

3. Een kort lontje naar anderen
De medewerker is snel geïrriteerd, moppert veel of heeft een cynische houding.

4. De prestaties verminderen
De werklast wordt te zwaar, deadlines worden niet meer gehaald of er worden taken vergeten.

Vijf tips, wat kunt u doen als leidinggevende?

1. Spreek de medewerker aan
Wijs niet op fouten, maar zeg wat u signaleert en praat over oplossingen
Neem tijd en ruimte voor de medewerker. Geef steun en zoek samen naar oplossingen.

2. Geef de medewerker ruimte om zijn/ haar beleving van de werkdruk te vertellen
Luisteren is belangrijk, evenals het feit dat de medewerker zich kan uiten en zijn /haar beleving van de werkdruk verwoordt.

3. Vertel de werknemer dat hij/zij altijd bij u terecht kan met vragen
Zoek samen naar oplossingen, zodat de medewerker daadwerkelijk steun ervaart.

4. Kijk naar de werkomgeving
Kijk open naar hoe organisatiefactoren of cultuur van het team een rol

kunnen meespelen in het gebeuren en probeer deze op te lossen.

5. Verwijs door naar een coach met verstand van deze zaken
Zo kan de medewerker het eigen aandeel leren kennen en eigen verantwoordelijkheid over handelen daarin nemen. Zo voorkomt u een herhaling van de situatie

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl