Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Wetswijziging inzake vakantiedagen

Met ingang van 1 januari 2012 gelden nieuwe regels met betrekking tot de geldigheidsduur van vakantiedagen. Deze regels zijn als volgt:

1)
Voor alle wettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, geldt dat deze binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd moeten worden opgenomen. Hierna vervallen de (wettelijke ) vakantiedagen. Momenteel is het verjaringstermijn 5 jaar, dit wordt dus vanaf genoemde datum nog maar 6 maanden.

Bijvoorbeeld:
Uw werknemer heeft jaarlijks recht op 25 dagen vakantie bij een fulltime dienstverband. Het wettelijke recht op vakantiedagen is gesteld op 20 dagen. Dit betekent dat de resterende 5 dagen  bovenwettelijk zijn en niet onder deze regeling vallen, maar een verjaringstermijn van 5 jaar blijven kennen.
De 20 wettelijke dagen dienen binnen een termijn van 1 ½ jaar, dus uiterlijk 1 juli 2013, allemaal genoten te zijn. Zo niet dan vervallen deze dagen.

Uiteraard geldt dit niet in de situatie dat een werknemer niet in staat is geweest, als gevolg van de werksituatie of medische redenen, om gedurende het opbouwjaar en het ½ jaar hierna, voldoende vakantie te genieten. Hier kunnen dan alsnog aanvullende afspraken over worden gemaakt.

2)
Het huidige onderscheidt tussen de opbouw van vakantiedagen door voor zieke en niet-zieke medewerkers komt te vervallen. Dit betekent dat een zieke medewerker gewoon volledig vakantie opbouwt gedurende de ziekteperiode en dat deze dagen gedurende de ziekte ook, conform voorgaande wijziging (dus tenminste 20 dagen) kunnen worden opgenomen.

Bovenstaande 2 wijzigingen zijn op basis van de wet. Eventuele afwijkende CAO afspraken kunnen leiden tot aanvullende afspraken

 


 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl