Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Regeeraccoord inzage onslagrecht

Gistermiddag, 29 oktober 2012, is het regeerakkoord van VVD en PvdA gepresenteerd. Er staat een ingrijpende hervorming van het ontslagrecht en de sociale zekerheid op stapel. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen, ten opzichte van het huidige ontslagrecht, in 10 punten samengevat:

  1. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter vervalt, behalve in geval van opzegverboden of bij tussentijdse beëindiging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (zonder tussentijdse opzegmogelijkheid).

  2. De ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV vervalt. Daarvoor in de plaats komt een adviesaanvraagprocedure bij het UWV. De criteria voor rechtmatige opzegging zullen nauwkeurig worden vastgelegd.

  3. De adviesaanvraag bij het UWV kan worden vervangen door een vergelijkbare andere toets die in een CAO is vastgelegd.

  4. De opzegtermijn blijft 4 maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Tenzij sprake is van een financiële onmogelijkheid, is de werkgever een transitiebudget verschuldigd van een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 4 maandsalarissen.

  5. Een opgezegde werknemer kan zich tot de rechter wenden, die de opzegging zal toetsen aan criteria die hetzelfde zijn als de criteria die het UWV hanteert.

  6. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter de opzegging ongedaan maken.

  7. Indien de rechter een opzegging onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een vergoeding toekennen. Deze vergoeding bedraagt een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van EURO 75.000.

  8. De duur van een WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden; 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende salaris en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.

  9. De WW-premie voor werkgevers wordt verhoogd.

  10. Bij CAO kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.

De bovengenoemde 10 punten behoeven natuurlijk nadere uitwerking. Op dit moment is ook nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld waar het gaat om overgangsrecht. Aannemelijk is op dit moment al wel dat de ontslagverhoudingen in Nederland ingrijpend zullen veranderen. De komende tijd zal leren hoe die veranderingen hun beslag zullen krijgen. Mettertijd zal zich ook aftekenen of het Regeerakkoord in het arbeidsrecht bruggen, of juist gaten, zal slaan.

Wordt vervolgd!

Bron: Dirkzwager advocaten & notarissen
 


 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl