Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
KvK nummer vermelden op de website en in e-mail

Zoals bekend verondersteld, moeten ondernemingen en rechtspersonen met een inschrijving in het handelsregister hun KvK-nummer vermelden op alle uitgaande brieven, orders, facturen en offertes. Door een wijziging van de handelsregisterwet moet het KvK nummer daarnaast ook op alle andere aankondigingen worden vermeld. De term "aankondiging" moet ruim worden opgevat en omvat openbare bekendmaking, waaronder ook te verstaan brieven en orders via andere gegevensdragers dan papier. E-mail berichten en websites vallen hier ook onder (telegrammen en reclames worden uitgezonderd).

Het niet naleven van de verplichting om het KvK nummer te vermelden, wordt aangemerkt als een economisch delict. Mocht tot vervolging worden overgegaan, dan dient men er rekening mee te houden dat op overtreding van dit voorschrift de volgende sancties kunnen staan:

  • een gevangenisstraf (maximaal zes maanden)
  • een taakstraf
  • een geldboete (maximaal € 16.750).

Het advies luidt dan ook:

  • zet het KvK nummer - voor zover nog niet gebeurd - op de website van de onderneming; én
  • neem het KvK nummer op in de standaard ondertekening van de zakelijke e-mail.
NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl